บล็อกปูถนน (Grass GridTM) – Gi40

สำหรับเป็นถนน ที่จอดรถ ทางวิ่งรถดับเพลิง และสนามหญ้าที่ไม่ยุบตัวหรือลานจอดรถโรยกรวด สามารถใช้งานได้ทั้งการปลูกหญ้า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดอุณหภูมิให้กับพื้นที่รอบอาคารได้ หรือจะใช้เป็นลานโดรยกรวดที่สามารถเพิ่มการดูดซับน้ำ และระบายน้ำออกจากถนนได้อย่างรวดเร็ว

 

คุณสมบัติ 

Grass Grid™ มีความแข็งแรงทนทานสูง โดยสามารถรับน้ำหนักตามข้อกำหนดสำหรับทางวิ่งของรถดับเพลิงได้

ปริมาณสินค้า   : 10 แผ่น/มัด

การใช้งาน      :  8 แผ่น/ตร.ม.

 

รายละเอียดสินค้า

ผลิตจาก  :  PP (Polypropylene)

ขนาด      :   400x350x40 mm.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่อง  : 60 mm.

น้ำหนัก   : 700 กรัมต่อชิ้น / 4.99 Kg/m2

กำลังรับน้ำหนักกดทับ   : >250 tons/m2

พื้นที่หญ้าปกคลุม          : 99%

สี           : ดำ

 

ขั้นตอนการติดตั้งสินค้า

การติดตั้ง Grass Grid สำหรับการปลูกหญ้า บนพื้นดิน

 1. ปูแผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile ลงบนพื้นชั้น Base course
 2. เตรียมชั้นทรายรองพื้นประมาณ 50 – 100 mm เพื่อเกลี่ยระดับสำหรับวาง GRASS GRID™
 3. ก่อนการติดตั้ง ผู้รับเหมาต้องได้รับคำอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานซึ่งได้ตรวจสอบการเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งแล้ว
 4. ติดตั้ง GRASS GRID™ โดยวางชิ้นงานหงายขึ้น
 5. การต่อ GRASS GRID™ ให้ใช้วิธียกปลายชิ้นงานทั้ง 2 ด้านขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้จุดยึดเข้าล็อค
 6. ติดตั้ง GRASS GRID™ ด้วยวิธีการวางสลับ (Brick pattern) โดยไม่ให้มีช่องว่างระหว่างชิ้นงาน
 7. ตัดขอบชิ้นปลายให้พอดีกับพื้นที่ก่อสร้าง
 8. โรยวัสดุปลูก คือ ดินปนทราย (sandy soil mixed) ให้เต็มช่อง (cell) ของ GRASS GRID™ ให้สูงเหนือขอบของ GRASS GRID™ ประมาณ 10 mm แล้วปูหญ้าหรือ Hydro seed ตามต้องการ

การติดตั้ง Grass Grid สำหรับสำหรับการโรยกรวดบนพื้นดิน

 1. ปูแผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile ลงบนพื้นชั้น Base course เพื่อป้องกันการปะปนกันระหว่างดินกับกรวด
 2. เตรียมชั้นทรายรองพื้นประมาณ 20 – 50 mm เพื่อเกลี่ยระดับสำหรับวาง GRASS GRID™
 3. ก่อนการติดตั้ง ผู้รับเหมาต้องได้รับคำอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานซึ่งได้ตรวจสอบการเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งแล้ว
 4. ติดตั้ง GRASS GRID™ โดยวางชิ้นงานหงายขึ้น
 5. การต่อ GRASS GRID™ ให้ใช้วิธียกปลายชิ้นงานทั้ง 2 ด้านขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้จุดยึดเข้าล็อค
 6. ติดตั้ง GRASS GRID™ ด้วยวิธีการวางสลับ (Brick pattern) โดยไม่ให้มีช่องว่างระหว่างชิ้นงาน
 7. ตัดขอบชิ้นปลายให้พอดีกับพื้นที่ก่อสร้าง
 8. โรยกรวดให้เต็มช่อง(cell)ของ GRASS GRID™ ให้สูงเหนือขอบของ GRASS GRID™ ประมาณ 10 mm.

การติดตั้ง Grass Grid สำหรับการปลูกหญ้า บนพื้นคอนกรีต

 

 1. ก่อนการติดตั้ง ผู้รับเหมาต้องได้รับคำอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานซึ่งได้ตรวจสอบการเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งแล้ว
 2. หลังจากปรับความลาดเอียงที่พื้นคอนกรีต เพื่อให้เป็นทางน้ำไหลแล้ว ติดตั้ง DRAIN GRID™ ด้วยวิธีการวางสลับ (Brick pattern) โดยไม่ให้มีช่องว่างระหว่างชิ้นงาน โดยติดตั้งแต่ละชิ้นของ DRAIN GRID™ ให้เชื่อมยึดกับชิ้นถัดไปให้จุดยึดเข้าล็อค เพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่
 3. ปูแผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile ลงบน ชั้นแผ่นระบายน้ำ DRAIN GRID™ เพื่อป้องกันการไหลของชั้นทรายที่จะไหลไปอุดตันทางระบายน้ำ
 4. เตรียมชั้นทรายรองพื้นประมาณ 100 – 150 mm เพื่อเกลี่ยระดับสำหรับวาง GRASS GRID™
 5. ติดตั้ง GRASS GRID™ โดยวางชิ้นงานหงายขึ้น
 6. การต่อ GRASS GRID™ ให้ใช้วิธียกปลายชิ้นงานทั้ง 2 ด้านขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้จุดยึดเข้าล็อค
 7. ติดตั้ง GRASS GRID™ ด้วยวิธีการวางสลับ (Brick pattern) โดยไม่ให้มีช่องว่างระหว่างชิ้นงาน
 8. ตัดขอบชิ้นปลายให้พอดีกับพื้นที่ก่อสร้าง
 9. โรยวัสดุปลูก คือ ดินปนทราย (sandy soil mixed) ให้เต็มช่อง (cell) ของ GRASS GRID™ ให้สูงเหนือขอบของ GRASS GRID™ ประมาณ 10 mm แล้วปูหญ้าหรือ Hydro seed ตามต้องการ

การติดตั้ง Grass Grid สำหรับโรยหินเกร็ด  บนพื้นคอนกรีต

 1. ก่อนการติดตั้ง ผู้รับเหมาต้องได้รับคำอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานซึ่งได้ตรวจสอบการเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งแล้ว
 2. หลังจากปรับความลาดเอียงที่พื้นคอนกรีต เพื่อให้เป็นทางน้ำไหลแล้ว ติดตั้ง DRAIN GRID™ ด้วยวิธีการวางสลับ (Brick pattern) โดยไม่ให้มีช่องว่างระหว่างชิ้นงาน โดยติดตั้งแต่ละชิ้นของ DRAIN GRID™ ให้เชื่อมยึดกับชิ้นถัดไปให้จุดยึดเข้าล็อค เพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่
 3. ปูแผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile ลงบน ชั้นแผ่นระบายน้ำ DRAIN GRID™ เพื่อป้องกันการไหลของชั้นทรายที่จะไหลไปอุดตันทางระบายน้ำ
 4. เตรียมชั้นทรายรองพื้นประมาณ 30 – 50 mm เพื่อเกลี่ยระดับสำหรับวาง GRASS GRID™
 5. ติดตั้ง GRASS GRID™ โดยวางชิ้นงานหงายขึ้น
 6. การต่อ GRASS GRID™ ให้ใช้วิธียกปลายชิ้นงานทั้ง 2 ด้านขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้จุดยึดเข้าล็อค
 7. ติดตั้ง GRASS GRID™ ด้วยวิธีการวางสลับ (Brick pattern) โดยไม่ให้มีช่องว่างระหว่างชิ้นงาน
 8. ตัดขอบชิ้นปลายให้พอดีกับพื้นที่ก่อสร้าง
 9. โรยกรวดให้เต็มช่อง(cell)ของ GRASS GRID™ ให้สูงเหนือขอบของ GRASS GRID™ ประมาณ 10 mm.