BE GREEN, BE INSPIRED
241 ซอย อนามัยงามเจริญ 33 แขวงท่าข้าม เขต บางขุนเทียน กทม.
Mon-Sat: 08:00 - 17:00

คลิกเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์ Drain Grid

Drain GridTM– Gi30 (แผ่นระบายน้ำ-Drainage cell)

สำหรับรองใต้สวนหลังคา กระบะต้นไม้ สนามหญ้าบนอาคาร เพื่อระบายน้ำที่รวดเร็ว ป้องกันน้ำขัง และไม่ทำให้รากต้นไม้เน่า หรือสำหรับรองใต้หญ้าเทียม เพื่อการระบายน้ำที่ดี

แผ่นระบายน้ำนี้ จะช่วยเพิ่มช่องว่างสำหรับถ่ายเทอากาศให้รากต้นไม้ ช่วยลดน้ำหนักของสวนหลังคาแบบเดิมได้อีกด้วย

คุณสมบัติ 

Drain Grid™  มีความแข็งแรงและทนทานสูง มีความสามารถในการรับน้ำหนักดินได้สูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร หรือไม่เกิน 1,000 KN/sqm.

ปริมาณสินค้า   : 10 แผ่น/มัด

การใช้งาน       :  0.2304 ตร.ม./แผ่น

 

img_divider

รายละเอียดสินค้า

ผลิตจาก  :  PP (Polypropylene)

ขนาด      :   480x480x30 mm.

น้ำหนัก   : 680 กรัมต่อชิ้น (2.95 Kg/sqm.)

กำลังรับน้ำหนักกดทับ   : 102 Tons/sq.m or 1000kN/sq.m

อัตราการไหลของน้ำ      : 16.5 litres/m.s @1% gradient 

สี           : ดำ

 

img_divider

การติดตั้ง Drain Grid สำหรับการระบายน้ำใต้กระบะต้นไม้บนอาคาร

 1. ก่อนการติดตั้ง ผู้รับเหมาต้องได้รับคำอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานซึ่งได้ตรวจสอบการเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งแล้ว
 2. จัดวาง DRAIN GRID™ ลงบนพื้นที่ทำระบบกันซึมแล้ว หรือวางบนแผ่น Geotextile ตามที่ระบุในแบบ
 3. ติดตั้ง DRAIN GRID™ ด้วยวิธีการวางสลับ (Brick pattern) โดยไม่ให้มีช่องว่างระหว่างชิ้นงาน โดยติดตั้งแต่ละชิ้นของ DRAIN GRID™ ให้เชื่อมยึดกับชิ้นถัดไปให้จุดยึดเข้าล็อค เพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่
 4. ตัดขอบชิ้นปลายของ DRAIN GRID™ ให้พอดีกับพื้นที่ก่อสร้าง โดย DRAIN GRID™ สามารถตัดได้ง่ายด้วยเลื่อยมือ เพื่อปรับรูปร่างให้เหมาะสมหรือพอดีกับพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง
 5. การติดตั้ง DRAIN GRID™ ในพื้นที่ลาดเอียงสามารถกระทำได้ ในที่ลาดชันไม่เกิน 6 องศา
 6. ขอบโดยรอบของ DRAIN GRID™ จะต้องถูกหุ้มด้วยแผ่น Geotextile เพื่อป้องกันไม่ให้ดินเข้าไปอุดตันในช่องระบายน้ำ และต้องแน่ใจว่าการติดตั้งดังกล่าวไม่อุดตันหรือขวางทางระบายน้ำ
 7. ติดตั้งแผ่น Geotextile ลงบน DRAIN GRID™ โดยวางไม่ให้มีช่องว่าง และซ้อนทับแต่ละแผ่นตามข้อกำหนดของแผ่น Geotextile ทั้งนี้ต้องระวังไม่ให้มีมุมหรือส่วนคมที่อาจสร้างความเสียหายให้กับแผ่น Geotextile
 8. โรยทรายรองพื้น ดิน วัสดุปลูก หรือวัสดุปูพื้นอื่นตามต้องการ โดยการบดอัดวัสดุถมดังกล่าวให้ใช้การบดอัดด้วยมือหรือเครื่องบดอัดน้ำหนักเบา (Light weight tools) เท่านั้น
 9. ปลูกต้นไม้ ปูหญ้าหรือ Hydro seed ตามต้องการ

img_divider

การติดตั้ง Drain Grid สำหรับการระบายน้ำของกำแพงกันดิน

 1. ก่อนการติดตั้ง ผู้รับเหมาต้องได้รับคำอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานซึ่งได้ตรวจสอบการเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งแล้ว
 2. จัดวาง DRAIN GRID™ ที่ผนังที่ทำระบบกันซึมหรือติดตั้งแผ่น Geotextile ไว้ตามที่ระบุในแบบ
 3. ติดตั้ง DRAIN GRID™ ด้วยวิธีการวางสลับ (Brick pattern) โดยไม่ให้มีช่องว่างระหว่างชิ้นงาน โดยติดตั้งแต่ละชิ้นของ DRAIN GRID™ ให้เชื่อมยึดกับชิ้นถัดไป เพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่
 4. ตัดขอบชิ้นปลายของ DRAIN GRID™ ให้พอดีกับพื้นที่ก่อสร้าง โดย DRAIN GRID™ สามารถตัดได้ง่ายด้วยเลื่อยมือ เพื่อปรับรูปร่างให้เหมาะสมหรือพอดีกับพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง
 5. ติดตั้ง DRAIN GRID™ เข้ากับผนังคสล.
 6. ขอบโดยรอบของ DRAIN GRID™ จะต้องถูกหุ้มด้วยแผ่น Geotextile เพื่อป้องกันไม่ให้ดินเข้าไปอุดตันในช่องระบายน้ำ และต้องแน่ใจว่าการติดตั้งดังกล่าวสามารถรวบรวมน้ำเพื่อระบายไปยังท่อระบายน้ำได้โดยสะดวก
 7. สำหรับผนังกันดินที่สูงเกิน 1.5 เมตร ควรจัดวาง DRAIN GRID™ เป็น 2 ชั้นที่แผ่นล่างสุด เพื่อให้มีพื้นที่มากพอในการรวมน้ำและระบายออกโดยง่าย
 8. ติดตั้งแผ่น Geotextile ลงบน DRAIN GRID™ โดยวางไม่ให้มีช่องว่าง และซ้อนทับแต่ละแผ่นตามข้อกำหนดของแผ่น Geotextile ทั้งนี้ต้องระวังไม่ให้มีมุมหรือส่วนคมที่อาจสร้างความเสียหายให้กับแผ่น Geotextile
 9. โรยทรายรองพื้น ดิน วัสดุปลูก หรือวัสดุปูพื้นอื่นตามต้องการ โดยการบดอัดวัสดุถมดังกล่าวให้ใช้การบดอัดด้วยมือหรือเครื่องบดอัดน้ำหนักเบา (Light weight tools) เท่านั้น
 10. ปลูกต้นไม้ ปูหญ้าหรือ Hydro seed ตามต้องการ

 

img_divider

การติดตั้ง Drain Grid สำหรับการระบายน้ำใต้หญ้าจริง

 1. ก่อนการติดตั้ง ผู้รับเหมาต้องได้รับคำอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานซึ่งได้ตรวจสอบการเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งแล้ว
 2. จัดวาง DRAIN GRID™ ลงบนพื้นที่ทำระบบกันซึมแล้ว หรือวางบนแผ่น Geotextile ตามที่ระบุในแบบ
 3. ติดตั้ง DRAIN GRID™ ด้วยวิธีการวางสลับ (Brick pattern) โดยไม่ให้มีช่องว่างระหว่างชิ้นงาน โดยติดตั้งแต่ละชิ้นของ DRAIN GRID™ ให้เชื่อมยึดกับชิ้นถัดไปให้จุดยึดเข้าล็อค เพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่
 4. ตัดขอบชิ้นปลายของ DRAIN GRID™ ให้พอดีกับพื้นที่ก่อสร้าง โดย DRAIN GRID™ สามารถตัดได้ง่ายด้วยเลื่อยมือ เพื่อปรับรูปร่างให้เหมาะสมหรือพอดีกับพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง
 5. การติดตั้ง DRAIN GRID™ ในพื้นที่ลาดเอียงสามารถกระทำได้ ในที่ลาดชันไม่เกิน 6 องศา
 6. ติดตั้งแผ่น Geotextile ลงบน DRAIN GRID™ โดยวางไม่ให้มีช่องว่าง และซ้อนทับแต่ละแผ่นตามข้อกำหนดของแผ่น Geotextile ทั้งนี้ต้องระวังไม่ให้มีมุมหรือส่วนคมที่อาจสร้างความเสียหายให้กับแผ่น Geotextile ลักษณะการปูจะต้องขึ้นขอบ ตามเส้นประ ดังรูป Geotextile จะช่วยป้องกันไม่ให้ดินเข้าไปอุดตันในช่องระบายน้ำ
 7. โรยทรายรองพื้น ดิน วัสดุปลูก หรือวัสดุปูพื้นอื่นตามต้องการ หนาประมาณ 300 mm. และบดอัดวัสดุถมดังกล่าวให้ใช้การบดอัดด้วยมือหรือเครื่องบดอัดน้ำหนักเบา (Light weight tools) เท่านั้น
 8. ปูหญ้าหรือ Hydro seed ตามต้องการ

 

img_divider

การติดตั้ง Drain GridTM สำหรับการระบายน้ำใต้หญ้าเทียมบนพื้นคอนกรีต แบบไม่มีชั้นทราย 

 1. ก่อนการติดตั้ง ผู้รับเหมาต้องได้รับคำอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานซึ่งได้ตรวจสอบการเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งแล้ว
 2. หลังจากปรับความลาดเอียงที่พื้นคอนกรีต เพื่อให้เป็นทางน้ำไหลแล้ว ติดตั้ง DRAIN GRID™ ด้วยวิธีการวางสลับ (Brick pattern) โดยไม่ให้มีช่องว่างระหว่างชิ้นงาน โดยติดตั้งแต่ละชิ้นของ DRAIN GRID™ ให้เชื่อมยึดกับชิ้นถัดไปให้จุดยึดเข้าล็อค เพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่
 3. ตัดขอบชิ้นปลายของ DRAIN GRID™ ให้พอดีกับพื้นที่ก่อสร้าง โดย DRAIN GRID™ สามารถตัดได้ง่ายด้วยเลื่อยมือ เพื่อปรับรูปร่างให้เหมาะสมหรือพอดีกับพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง
 4. การติดตั้ง DRAIN GRID™ ในพื้นที่ลาดเอียงสามารถกระทำได้ ในที่ลาดชันไม่เกิน 6 องศา
 5. ติดตั้งหญ้าเทียมบน DRAIN GRID™  ได้เลย

 

img_divider

การติดตั้ง Drain Grid สำหรับการระบายน้ำใต้หญ้าเทียมบนพื้นคอนกรีต แบบมีชั้นทราย เพื่อความนุ่มเสมือนจริง

 1. ก่อนการติดตั้ง ผู้รับเหมาต้องได้รับคำอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานซึ่งได้ตรวจสอบการเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งแล้ว
 2. หลังจากปรับความลาดเอียงที่พื้นคอนกรีต เพื่อให้เป็นทางน้ำไหลแล้ว ติดตั้ง DRAIN GRID™ ด้วยวิธีการวางสลับ (Brick pattern) โดยไม่ให้มีช่องว่างระหว่างชิ้นงาน โดยติดตั้งแต่ละชิ้นของ DRAIN GRID™ ให้เชื่อมยึดกับชิ้นถัดไปให้จุดยึดเข้าล็อค เพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่
 3. ตัดขอบชิ้นปลายของ DRAIN GRID™ ให้พอดีกับพื้นที่ก่อสร้าง โดย DRAIN GRID™ สามารถตัดได้ง่ายด้วยเลื่อยมือ เพื่อปรับรูปร่างให้เหมาะสมหรือพอดีกับพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง
 4. การติดตั้ง DRAIN GRID™ ในพื้นที่ลาดเอียงสามารถกระทำได้ ในที่ลาดชันไม่เกิน 6 องศา
 5. ติดตั้งแผ่น Geotextile ลงบน DRAIN GRID™ โดยวางไม่ให้มีช่องว่าง และซ้อนทับแต่ละแผ่นตามข้อกำหนดของแผ่น Geotextile ทั้งนี้ต้องระวังไม่ให้มีมุมหรือส่วนคมที่อาจสร้างความเสียหายให้กับแผ่น Geotextile ลักษณะการปูจะต้องขึ้นขอบ ตามเส้นประ ดังรูป Geotextile จะช่วยป้องกันไม่ให้ดินเข้าไปอุดตันในช่องระบายน้ำ
 6. โรยทรายรอง หนาประมาณ 50 mm. และบดอัดให้ใช้การบดอัดด้วยมือหรือเครื่องบดอัดน้ำหนักเบา (Light weight tools) เท่านั้น
 7. ติดตั้งหญ้าเทียมบน DRAIN GRID™  ได้เลย

 

img_divider

การติดตั้ง Drain Grid สำหรับ การระบายน้ำ ติดตั้ง Drain Grid แทน Gutter

 1. ก่อนการติดตั้ง ผู้รับเหมาต้องได้รับคำอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานซึ่งได้ตรวจสอบการเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งแล้ว
 2. ความกว้างของทางระบายน้ำจะต้องมีความกว้างไม่เกิน 300 mm. และขอบที่จะเป็นที่วาง Drain Grid™  นั้นจะต้องมีพื้นที่สำหรับวางไม่น้อยกว่า  25 mm.
 3. ติดตั้ง และตัดขอบชิ้นปลายของ DRAIN GRID™ ให้พอดีกับพื้นที่ก่อสร้าง โดย DRAIN GRID™ สามารถตัดได้ง่ายด้วยเลื่อยมือ
 4. จากนั้นน้ำหินแม่น้ำ หรือหินสวยงามมาวางเรียงกันได้

หมายเหตุ : พื้นที่นั้นจะต้องไม่มีคนเดินเหยียบ

 

 

ผลการทดสอบ Drain Grid