BE GREEN, BE INSPIRED
241 ซอย อนามัยงามเจริญ 33 แขวงท่าข้าม เขต บางขุนเทียน กทม.
Mon-Sat: 08:00 - 17:00

Green Mat (ผ้าห่มดิน)

ผ้าห่มดิน Green Mat ประกอบด้วย ใยมะพร้าว(Coconut fiber) ที่สามารถย่อยสลายได้ตาม ธรรมชาติ (Bio-degradable) ในระยะเวลา 2ปี ทำหน้าที่เก็บ ความชื้นและเป็นร่มเงาให้เมล็ดพืชงอกงานได้ดี เพื่อ ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน (EROSION) ผลิตจาก เครื่องจักรเยอรมันที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน ทำให้มีมาตรฐานแน่นอน

ตาข่ายเสริมแรง (Polypropylene PP Netting) ทำหน้าที่รับแรงดึง เมื่อติดตั้งบนพื้นที่ลาดชัน หรือ บริเวณที่ มีแรงกระทำอื่นๆ เช่น รางระบายน้ำผ้าห่มดิน Eco Blanket มี 3 แบบ
• รุ่น 45 ประกอบด้วยใยมะพร้าวประกบด้วยตาข่ายPP รุ่น บางทั้งสองด้านใช้กับพื้นที่ลาดเอียง 0-45 องศา ตามระยะ การปักหมุด
• รุ่น 60 ประกอบด้วยใยมะพร้าวประกบด้วยตาข่ายPP รุ่น หนาด้านบนและรางรุ่นบางด้านล่าง ใช้พื้นที่ลาดเอียง 60 องศา ตามระยะการปักหมุด
• รุ่น Max ประกอบด้วยใยมะพร้าวประกบด้วยตาข่ายPP หนาทั้งสองด้าน เหมาะที่จะใช้พื้นที่ลาดเอียงกว่า 60 องศา หรือท้องรางระบายน้ำที่ไม่ท่วมขังตลอดเวลา
หมอนกันดิน Eco log ประกอบด้วย มะพร้าวปลอกตาข่าย (Wattle netting) เป็นที่บรรจุใย มะพร้าวภายในตลอดท่อนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ซม. และ 16 ซม. ความยาว 3.50 ม. เพื่อใช้ในการ
• เพื่อกักเก็บตะกอนจากระดับที่สูงมิให้ไหลลงสู่ระดับต่ำ
• เพื่อป้องกันพืชที่ปลูกชำไว้ ในขณะที่รากยังไม่เดินดีพอ ไม่ให้หลุดไปตามพลังน้ำฝน
• ลดความเร็วของน้ำบนพื้นที่ลาดชัน หรือเป็นฝายกันน้ำ (Check dam) ในรางระบายน้ำทำให้อานุภาพการกัดเซาะ ของน้ำลดลง
• ทำหน้าที่ทดแทนคันดิน (Berm) เพื่ออนุบาลกล้าไม้ เช่น แฝกที่จะปักชำให้เติบโต กลายเป็นแนวป้องกันที่ถาวร หลังการสลายตัวของหมอนกันดิน
• เก็บกักตะกอนบนพื้นที่ที่ลาดชัน ที่หน้าดินถูกเปิดออก หรือ หลังไฟป่า ป้องกันหน้าดินไหลตามแรงน้ำฝนสู่แหล่งน้ำเบื้องล่าง
• ผันการไหลของน้ำไปในทิศทางที่ต้องการเมื่อใช้ร่วมกับ ผ้าห่มดิน

 

img_divider

องค์ประกอบในการนำไปใช้

ผ้าห่มดินประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติที่นำมาทอเป็นผืน แล้วเย็บประกบด้ายตาข่ายเสริมแรง (Reinforced Netting) ทั้งสองด้านโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถรับ แรงดึงได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนอย่างสม่ำเสมอกัน มีค่ากำลังรับแรงดึง(Tensile Strength)

 

 

ผ้าห่มดินเมื่อคลี่จากม้วนแล้วจะต้องราบเรียบเป็นผืนเดียวกัน ไม่ยืดหรือหดตัวตลอดความยาวทั้งม้วน มีน้ำหนักเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 250ก./ตรม.แสงทะลุผ่านได้ และมีคุณสมบัติในการเก็บความชื้นในตัวเองได้ดี  เมื่อนำไปติดตั้งคลุมดินแล้ว สามารถกระตุ้นให้เมล็ดพืชงอกและเติบโตได้    โดยผ้าห่มดินสามารถทำหน้าที่ทดแทนพืชคลุมดินในการป้องกันน้ำกัดเซาะระหว่างที่พืชยังไม่เติบโตพอที่จะรักษาหน้าดินเองได้ตามธรรมชาติ

 

img_divider

วัสดุ

• เส้นใยธรรมชาติที่นำมาใช้ในการผลิตต้องสามารถย่อยสลายได้เอง (BIO-DEGRADABLE) โดยมีอายุการใช้งานหลังติดตั้งไม่ต่ำกว่า 1 ปี เช่น ใยมะพร้าว

• ตาข่ายเสริมแรง ทำจากวัสดุสังเคราะห์ประเภท POLYPROPYLENE (PP) มีความเหนียวสม่ำเสมอกันตลอดผืน สามารถย่อยสลายได้เอง (PHOTO-DEGRADABLE) มีอายุการใช้งานหลังการติดตั้งแล้วไม่ต่ำกว่า 2ปี

 

 

img_divider

วิธีการติดตั้ง

1. ในกรณีทั่วไป (ดูรูปที่1) ให้นำวัสดุตกค้าง เช่นก้อนหิน รากพืช กิ่งไม้ หรือ เศษวัสดุแปลกปลอม อื่นๆ ออกไปจากบริเวณที่จะทำการติดตั้งผ้าห่มดิน คราดแต่งหน้าดินให้เรียบ หว่านเมล็ดหญ้ารูซี่ในปริมาณอย่างน้อย 1กก./200 ตร.ม. พรวนดินกลบให้เมล็ดหญ้าอยู่ลึก ประมาณ 3-5 ซม. ถ้าดินแข็งใช้จอบฟันร่องเพื่อหยอด เมล็ดแล้วกลบ หลังจากนั้นจึงปูผ้าห่มดินทับตบให้แนบกับผิวดินแล้วยึดด้วยหมุดไม้หรือวัสดุอื่นใดตาม ข้อเสนอแนะของผู้ผลิต ระยะห่างของหมุดยึดประมาณ 1.00 ม.-1.50 ม. ขึ้นอยู่กับชนิดของดินและความลาดเอียง

(ดูรูปที่ 2) ความยาวของหมุดยึดต้องเพียงพอที่จะฝังในดิน โดยไม่โยกคลอนหรือหลุดไหล เนื่องจากน้ำผิวดิน(SURFACE WATER) รอยต่อของผ้าห่มดินต้องเผื่อระยะซ้อนทับไม่น้อยกว่า 10 ซม. ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ตามแบบขยาย B C และ D ด้านบนและด้านข้างของพื้นที่ป้องกันควรมีร่องน้ำ เพื่อระบายน้ำโดยรอบตามแบบขยาย A ซึ่งเก็บปลายผ้าห่มดินตามแบบขยาย E

รูปที่ 1 การติดตั้งผ้าห่มดิน

 

 

2. ในกรณีที่พื้นที่ลาดเอียงมีความยาวมาก ควรเปิดทางระบายให้น้ำลงตามแนวลาดเอียง (SLOPE DRAIN) ทุกระยะประมาณ 20ม. หรือจุดที่น้ำมีร่องรอยไหลลงอยู่แล้ว (ดูตามแบบขยายF)

3. หากดินที่จะปลูกหญ้าขาดอินทรีย์สารให้ใส่ปุ๋ยคอกในบริเวณ 1กก./5 ตร.ม. หรือปุ๋ยสูตรเคมีสูตร 15-15-15 ในปริมาณ 1 กก./25 ตร.ม. แล้วจึงหว่านเมล็ดหญ้า และติดตั้งผ้าห่มดิน ( ดูแบบขยาย B , C และ D )

4. การติดตั้งในฤดูแล้งที่ภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการงอกของเมล็ดพืชให้คลุกยากันแมลงเข้ากับเมล็ดหญ้าก่อนฝังกลบ เพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดหญ้าถูกมดทำลายก่อนเข้าสู่ฤดูฝน หากต้องการเร่งการงอกด้วยการรดน้ำ ต้องระวังไม่ให้แรงกระแทกของน้ำจากเครื่องสูบน้ำกำลังสูงทำความเสียหายต่อผ้าห่มดิน ให้ฉีดน้ำขึ้นสู่อากาศแล้วตกลงมาในลักษณะคล้ายกับฝนตกตามธรรมชาติ  ( ดูแบบ ขยาย F )

หมายเหตุ:

• ผ้าห่มดินใช้สำหรับป้องกันการกัดเซาะของหน้าดินในพื้นที่ลาดชันอันเนื่องจากน้ำผิวดิน (SURFACE WATER) แต่ไม่สามารถป้องกันปัญหาดินยุบตัวหรือการเลื่อนไหลของลาดดินเนื่องจากการวิบัติหรือพังทลายของมวลดิน

• กรณีมีข้อขัดข้องใดๆระหว่างการติดตั้งจากข้อแนะนำกรุณาปรึกษาบริษัท GREEN INSPIRED ได้ตามที่อยู่ด้านบนของเวปไซต์